Chandan Chandan Zali Raat Lyrics


Chandan Chandan Zali Raat Lyrics

चांदण चांदण झाली रात,
एकविरीची पाहत होते वाट …..

पुण्याचा सोनार बोलवा ग
आईला नथनि घडावा ग …..
हळदी ग कुंकवाच घेऊन ताट
एकविरीची पाहत होते वाट …..
चांदण चांदण झाली रात,
एकविरीची पाहत होते वाट …..

ठाण्याचा कासार बोलवा ग
आईला बांगड्या भरा ग …..
लिंब ग नारळाच घेऊन ताट,
एकविरीची पाहत होते वाट …..
चांदण चांदण झाली रात,
एकविरीची पाहत होते वाट …..

रायगड चा लोहार बोलवा ग,
आईला त्रिशूल घडावा ग …..
उदो ग कोंबड्याच घेऊन ताट,
एकविरीची पाहत होते वाट …..
चांदण चांदण झाली रात,
एकविरीची पाहत होते वाट …..

Chandan Chandan Zali Raat Lyrics

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी