Sohna Nazara Tere Bhawna Da Lyrics


Sohna Nazara Tere Bhawna Da Lyrics in Hindi

भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा
भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा

भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे मंदिरा दा
भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा

बगला मुखी मैया वणखंडी बसिया
बगला मुखी मैया वणखंडी बसिया
बगला मुखी मैया वणखंडी बसिया
बगला मुखी मैया वणखंडी बसिया

राम बसे मशरुर माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा
भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा

नैणा दियां धारा मैया नैणा बसिया
नैणा दियां धारा मैया नैणा बसिया
नैणा दियां धारा मैया नैणा बसिया

वे नरसिंह बसेया बजार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा
भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा

जमुआ किनारे मैया बसण बसिया
जमुआ किनारे मैया बसण बसिया
जमुआ किनारे मैया बसण बसिया
जमुआ किनारे मैया बसण बसिया

भोला बसा भरमार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा
भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा

छिपरा किनारे मैया काली बसिया
छिपरा किनारे गढ़ काली बसिया हो
छिपरा किनारे मैया काली बसिया
छिपरा किनारे गढ़ काली बसिया

उजैन बसे महाकाल माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा
भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा

एक किनारे मैया कालका बसिया
एक किनारे मैया कालका बसिया

वे पैनाहारी देव सिद्ध धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा
भवन बणा वे ऊँची धार माइये
सोहणा नजारा तेरे भवना दा


Sohna Nazara Tere Bhawna Da Lyrics

Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da
Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da

Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Mandira Da
Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da

Bagla Mukhi Maiya Vanakhadi Basiya
Bagla Mukhi Maiya Vanakhadi Basiya
Bagla Mukhi Maiya Vanakhadi Basiya
Bagla Mukhi Maiya Vanakhadi Basiya

Ram Base Mashrur Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da
Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da

Naina Diyaa Dhaaraa Maiya Naina Basiya
Naina Diyaa Dhaaraa Maiya Naina Basiya
Naina Diyaa Dhaaraa Maiya Naina Basiya

Ve Narasimha Baseya Bazaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da
Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da

Jamua Kinaare Maiya Basan Basiya
Jamua Kinaare Maiya Basan Basiya
Jamua Kinaare Maiya Basan Basiya
Jamua Kinaare Maiya Basan Basiya

Bhola Basaa Bharamaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da
Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da

Chhipra Kinaare Maiya Kaali Basiya
Chhipra Kinaare Gadh Kaali Basiya Ho
Chhipra Kinaare Maiya Kaali Basiya
Chhipra Kinaare Gadh Kaali Basiya

Ujjain Base Mahakaal Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da
Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da

Ek Kinaare Maiya Kalka Basiya
Ek Kinaare Maiya Kalka Basiya

Ve Panaahaari Dev Siddh Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da
Bhavan Bana Ve Oonchi Dhaar Maiye
Sohana Nazaara Tere Bhavana Da

Sohna Nazara Tere Bhawna Da Lyrics

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी