Zan Hi A Ral Anga Lyrics

Zan Hi A Ral Anga Lyrics

Zan Hi A Ral Ang A,
Chatuanin Khua A Vâr Ang;
Hnehna Puan Var Sinin,
La Isua A Lo Kal Dâwn E.

Khaw Thianghlim Jerusalem-ah Chuan,
Isua Tlante Kan Châwl Ang;
Nunna Lallukhum Chu Khumin,
Ní Angin Kan Êng Tawh Ang.

Ni Leh Thlaah Te Khian,
Chhinchhiahnate Kan Hmu Ang;
A Hun A Thleng Dâwn Ta,
Muhilte An Tho Leh Dâwn E.

Hrehawm Leh Natna Te,
Tâmte Pawh Lo Tla Mahse;
Chhûm Zingah Isua Nên,
Vân Lam Hawiin Kan Lêng Tawh Ang.

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी