Khel Panda Khel Panda Lyrics


Khel Panda Khel Panda Lyrics

खेल पंडा खेल पंडा
खेल पंडा रे
घड़ी आ गई सुहानी
खेल पंडा रे

ओ पंडा माई के द्वारे
खेल पंडा रे
ओ पंडा निकले जवारें
खेल पंडा रे
अरे खेल पंडा खेल पंडा
खेल पंडा रे
घड़ी आ गई सुहानी…

ओ पंडा भगते गाए
खेल पंडा रे
ओ पंडा ढ़ोल बजाए
खेल पंडा रे
अरे खेल पंडा खेल पंडा
खेल पंडा रे
घड़ी आ गई सुहानी…

ओ पंडा खप्पर उठा के
खेल पंडा रे
ओ पंडा बाना ले के
खेल पंडा रे
अरे खेल पंडा खेल पंडा
खेल पंडा रे
घड़ी आ गई सुहानी…

ओ पंडा झूमे निरंजन
खेल पंडा रे
ओ पंडा नाचे निरंजन
खेल पंडा रे
अरे खेल पंडा खेल पंडा
खेल पंडा रे
घड़ी आ गई सुहानी…

Khel Panda Khel Panda Lyrics

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी