Hejje Mele Hejje Ittu Lyrics

भगवान गणेश की वंदना “Hejje Mele Hejje Ittu Lyrics” S.P Bala Subramanyam जी के द्वारा गाया हुआ है। इस वंदना में गणेश जी का अपने कारज में आमंत्रित किया जा रहा और उन्हें प्रसन्न किया जा रहा है।


Hejje Mele Hejje Ittu Lyrics

Hejje Mele Hejje Ittu
Gejje Kuniva Saddininda
Sajjanara Muddu Bala Ganapa Bandane
Benaka Bandane Kapila Bandane
Sumukha Bandane Gajakarna Bandane
Sidhdhi Budhdhi Samvruddiya Tandu Suridane
Vidyeya Soubhagyavitthu Varava Thandane
Sidhdhi Budhdhi Samvruddiya Tandu Suridane
Vidyeya Soubhagyavitthu Varava Thandane

Hejje Mele Hejje Ittu
GejjeKuniva Saddininda
Sajjanara Muddu Bala Ganapa Bandane
Benaka Bandane..

Haththu Thaleya Ravanana Sokka Muridane
Hammininda Nakka Chandrage Shaapa Kottane

Haththu Thaleya Ravanana Sokka Muridane
Hammininda Nakka Chandrage Shaapa Kottane

Bhadrapada Chowthiyandu Odi Bandane
Badavarannu Kaayalendu Haari Bandane

Bhadrapada Chowthiyandu Odi Bandane
Badavarannu Kaayalendu Haari Bandane

Sidhdhi Budhdhi Samvruddiya Tandu Suridane
Vidyeya Soubhagyavitthu Varava Thandane
Sidhdhi Budhdhi Samvruddiya Tandu Suridane
Vidyeya Soubhagyavitthu Varava Thandane

Hejje Mele Hejje Ittu
GejjeKuniva Saddininda
Sajjanara Muddu Bala Ganapa Bandane
Benaka Bandane..

Paasha Parashu Taradi Hididu Odi Bandane
Padma Garike Chandirana Mudidu Bandane

Paasha Parashu Taradi Hididu Odi Bandane
Padma Garike Chandirana Mudidu Bandane

Banda Vighna Thodedu Ganapa Kashta Kondane
Manda Buddhi Thodedu Vidye Gnana Thandane

Banda Vighna Thodedu Ganapa Kashta Kondane
Manda Buddhi Thodedu Vidye Gnana Thandane

Sidhdhi Budhdhi Samvruddiya Tandu Suridane
Vidyeya Soubhagyavitthu Varava Thandane
Sidhdhi Budhdhi Samvruddiya Tandu Suridane
Vidyeya Soubhagyavitthu Varava Thandane

Hejje Mele Hejje Ittu
GejjeKuniva Saddininda
Sajjanara Muddu Bala Ganapa Bandane
Benaka Bandane..

Vedavyasage Bharathavannu Baredu Kottane
Vegadi Baredu Vyasananne Solisi Bittane

Vedavyasage Bharathavannu Baredu Kottane
Vegadi Baredu Vyasananne Solisi Bittane

Sidhdha Karana Sevitha Charana Sadguna Sheela Ne
Yaksha Kinnara Poojitha Ganapa Chinmaya Roopane

Sidhdha Karana Sevitha Charana Sadguna Sheela Ne
Yaksha Kinnara Poojitha Ganapa Chinmaya Roopane

Sidhdhi Budhdhi Samvruddiya Tandu Suridane
Vidyeya Soubhagyavitthu Varava Thandane

Sidhdhi Budhdhi Samvruddiya Tandu Suridane
Vidyeya Soubhagyavitthu Varava Thandane

Hejje Mele Hejje Ittu
GejjeKuniva Saddininda
Sajjanara Muddu Bala Ganapa Bandane
Benaka Bandane..

Hejje Mele Hejje Ittu Ganapa Bandane Lyrics

Hejje Mele Hejje Ittu Lyrics In Kannada PDF


हमें उम्मीद है की गणेश जी के भक्तो को यह आर्टिकल “Hejje Mele Hejje Ittu Lyrics” + Video +Audio बहुत पसंद आया होगा। “Hejje Mele Hejje Ittu Lyrics In Kannada” भजन के बारे में आपके क्या विचार है वो हमे कमेंट करके अवश्य बताये।

सभी प्रकार के भजनो के lyrics + Video + Audio + PDF के लिए AllBhajanLyrics.com पर visit करे।

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी