Thumak Thumak Kar Chal Bhawani Rajasthani Bhajan Lyrics

Thumak Thumak Kar Chal Bhawani Rajasthani Bhajan Lyrics, rajasthani bhajan gana, rajasthani bhajan video

Thumak Thumak Kar Chal Bhawani Rajasthani Bhajan Video Download


Thumak Thumak Kar Chal Bhawani
Rajasthani Bhajan Lyrics

ठुमक ठुमक कर चालें भवानी,
ले हातो तलवार,
ठुमक ठुमक कर चालें भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा,
थारा बालकिया बुलावे,
वेगा आवजो हो माँ।।

घेर घुमेरो पेरो घाघरो,
ओढ़न दिखणी रो चीर,
भवानी मेरी जगदम्बा,
रेशम की ओ मैया फेरो कोचलि,
ए माँ ओ माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

कुलचे कोंकल फेरो भवानी,
गले नावलखियो हार,
भवानी मारी जगदम्बा,
हातो में बाजूबंद माता,
फेरलो ऐ माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

पगा में फेर भवानी,
बिजिया री झनकार,
भवानी मारी जगदम्बा,
झांझर रे झनकारे वेगा,
आवजो हो माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

लाडू छाड़ू चूरमा माँ,
लुम्बडिया नारेल,
भवानी मारी जगदम्बा,
धूपों रे मेहकारे वेगा,
आवजो हो माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

थारी माता करू चाकरी,
जनम जनम रे माय,
भवानी मारी जगदम्बा,
आरतियों री वेला,
वेगा आवजो हो माँ,
ठुमक ठुमक कर चाल भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा।।

ठुमक ठुमक कर चालें भवानी,
ले हातो तलवार,
भवानी मेरी जगदम्बा,
थारा बालकिया बुलावे,
वेगा आवजो हो माँ।।

Thumak Thumak Kar Chal Bhawani Rajasthani Bhajan Lyrics, rajasthani bhajan gana, rajasthani bhajan video, rajasthani song.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here