Aa Mil Maa lyrics


Aa Mil Maa lyrics

आ मिल आ मिल आ मिल माँ
बेला आ गया मिलन दा
आ मिल आ मिल आ मिल माँ
बेला आ गया मिलन दा

मै बेटी तू माँ नाता जन्म जन्म दा
चढ़ आई सी जो तूने पर्वत तो रैन्दा
बच्या प्यारा तो दूर दूर रहन्दा
बच्या नू कॉल बुला
बेला आ गया मिलन दा
जय जय माँ तेरी जय जय माँ
जय माँ तेरी जय जय माँ

नित नित मैया तेरे दर उठे आवा मै
तू ना सुने ते हाल किसने सुनवा मै
बच्या दा हाल सुन माँ बेला
आ गया मिलन दा
आ मिल आ मिल आ मिल माँ
बेला आ गया मिलन दा

बच्या बैगैर घर सुना सुना लगा दा
रूस्या वे माँ फिर जग सुना लगा दा
बच्या दो बल फिर फेरा पा
बेला आ गया मिलन दा
आ मिल आ मिल आ मिल माँ
बेला आ गया मिलन दा
जय जय माँ तेरी जय जय माँ
जय माँ तेरी जय जय माँ

बच्या तो दूर दूर कीना चीर रहावेंगी
आवेगी उदास फिर अकेली बैठ के रोवेंगी
प्रभात नू गाल नाल ला
बेला आ गया मिलन दा
आ मिल आ मिल आ मिल माँ
बेला आ गया मिलन दा

Aa Mil Maa lyrics

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी