श्री हयग्रीवाष्टोत्तर शतनामावली हिंदी में | Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali in Hindi

श्री हयग्रीवाष्टोत्तर शतनामावली हिंदी में | Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali in Hindi


Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali in Hindi

ओं हयग्रीवाय नमः ।
ओं महाविष्णवे नमः ।
ओं केशवाय नमः ।
ओं मधुसूदनाय नमः ।
ओं गोविन्दाय नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ओं विष्णवे नमः ।
ओं विश्वम्भराय नमः ।
ओं हरये नमः । 9 ।

ओं आदित्याय नमः ।
ओं सर्ववागीशाय नमः ।
ओं सर्वाधाराय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं निराधाराय नमः ।
ओं निराकाराय नमः ।
ओं निरीशाय नमः ।
ओं निरुपद्रवाय नमः ।
ओं निरञ्जनाय नमः । 18 ।

ओं निष्कलङ्काय नमः ।
ओं नित्यतृप्ताय नमः ।
ओं निरामयाय नमः ।
ओं चिदानन्दमयाय नमः ।
ओं साक्षिणे नमः ।
ओं शरण्याय नमः ।
ओं सर्वदायकाय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं लोकत्रयाधीशाय नमः । 27 ।

ओं शिवाय नमः ।
ओं सारस्वतप्रदाय नमः ।
ओं वेदोद्धर्त्रे नमः ।
ओं वेदनिधये नमः ।
ओं वेदवेद्याय नमः ।
ओं पुरातनाय नमः ।
ओं पूर्णाय नमः ।
ओं पूरयित्रे नमः ।
ओं पुण्याय नमः । 36 ।

ओं पुण्यकीर्तये नमः ।
ओं परात्पराय नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं परस्मै ज्योतिषे नमः ।
ओं परेशाय नमः ।
ओं पारगाय नमः ।
ओं पराय नमः ।
ओं सर्ववेदात्मकाय नमः ।
ओं विदुषे नमः । 45 ।

ओं वेदवेदाङ्गपारगाय नमः ।
ओं सकलोपनिषद्वेद्याय नमः ।
ओं निष्कलाय नमः ।
ओं सर्वशास्त्रकृते नमः ।
ओं अक्षमालाज्ञानमुद्रायुक्तहस्ताय नमः ।
ओं वरप्रदाय नमः ।
ओं पुराणपुरुषाय नमः ।
ओं श्रेष्ठाय नमः ।
ओं शरण्याय नमः । 54 ।

ओं परमेश्वराय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं दान्ताय नमः ।
ओं जितक्रोधाय नमः ।
ओं जितामित्राय नमः ।
ओं जगन्मयाय नमः ।
ओं जन्ममृत्युहराय नमः ।
ओं जीवाय नमः ।
ओं जयदाय नमः । 63 ।

ओं जाड्यनाशनाय नमः ।
ओं जपप्रियाय नमः ।
ओं जपस्तुत्याय नमः ।
ओं जपकृते नमः ।
ओं प्रियकृते नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं विमलाय नमः ।
ओं विश्वरूपाय नमः ।
ओं विश्वगोप्त्रे नमः । 72 ।

ओं विधिस्तुताय नमः ।
ओं विधिविष्णुशिवस्तुत्याय नमः ।
ओं शान्तिदाय नमः ।
ओं क्षान्तिकारकाय नमः ।
ओं श्रेयःप्रदाय नमः ।
ओं श्रुतिमयाय नमः ।
ओं श्रेयसां पतये नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं अच्युताय नमः । 81 ।

ओं अनन्तरूपाय नमः ।
ओं प्राणदाय नमः ।
ओं पृथिवीपतये नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं व्यक्तरूपाय नमः ।
ओं सर्वसाक्षिणे नमः ।
ओं तमोहराय नमः ।
ओं अज्ञाननाशकाय नमः ।
ओं ज्ञानिने नमः । 90 ।

ओं पूर्णचन्द्रसमप्रभाय नमः ।
ओं ज्ञानदाय नमः ।
ओं वाक्पतये नमः ।
ओं योगिने नमः ।
ओं योगीशाय नमः ।
ओं सर्वकामदाय नमः ।
ओं महायोगिने नमः ।
ओं महामौनिने नमः ।
ओं मौनीशाय नमः । 99 ।

ओं श्रेयसां निधये नमः ।
ओं हंसाय नमः ।
ओं परमहंसाय नमः ।
ओं विश्वगोप्त्रे नमः ।
ओं विराजे नमः ।
ओं स्वराजे नमः ।
ओं शुद्धस्फटिकसङ्काशाय नमः ।
ओं जटामण्डलसम्युताय नमः ।
ओं आदिमध्यान्तरहिताय नमः । 108 ।

ओं सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ।
ओं प्रणवोद्गीथरूपाय नमः ।
ओं वेदाहरणकर्मकृते नमः  111 ।

इति श्री हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामावली ।

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali in Hindi

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी